Pareizticīgo baznīca

Līvānu baznīca par godu Vladimiras Dievas Mātes ikonai